Zadzwoń do naszej Kancelarii

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunku prawo. Ukończyłem aplikację adwokacką i aktualnie jestem wpisany na listę adwokatów  Izby Adwokackiej w Katowicach. W 2019 roku otwarłem  przewód doktorski w zakresie dyscypliny prawa upadłościowego na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. W wyniku realizacji pracy naukowej, uczestniczyłem w szeregu konferencjach i kongresach dotyczących szeroko pojętej problematyki i zagadnień prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. W roku 2020 ukończyłem studia podyplomowe o temacie prawo karne skarbowe i gospodarcze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od wielu lat jestem członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich z siedzibą w Warszawie - Oddział w Katowicach. Z uwagi na dość wysoką dynamikę zmian w polskim prawie, staram się regularnie aktualizować i poszerzać wiedzę prawną.