Zadzwoń do naszej Kancelarii

Kancelaria - Sprawy spadkowe

W kategoriach prawnych dziedziczenie to proces prawny, w ramach którego majątek jednej osoby przechodzi na inną określoną osobę, grupę osób lub podmiot na mocy przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego i podziału. Często, gdy ludzie odnoszą się do otrzymania spadku, mają na myśli otrzymanie majątku, który nabyli na mocy testamentu. Kiedy osoba umiera bez pozostawienia testamentu, wiadomo, że zmarła bez testamentu i kancelaria sprawy spadkowe ma jasną sprawę. Jednak definicja prawna dziedziczenia nie obejmuje majątku objętego testamentem. Zamiast tego dziedziczenie obejmuje tylko majątek, który podlega podziałowi zgodnie z prawem państwowym dotyczącym dziedziczenia ustawowego. Tak więc, gdy osoba umiera bez testamentu lub istnieje jakiś majątek, który nie został określony w testamencie, w grę wchodzą prawa spadkowe w celu ustalenia, która z pozostałych przy życiu rodziny zmarłego (osoby zmarłej) otrzyma ten majątek. Majątek pozostawiony przez osobę po jej śmierci jest określany jako majątek tej osoby, a kancelaria sprawy spadkowe musi określić jak nim rozporządzić zgodnie z literą prawa. Zazwyczaj zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego pozostały przy życiu małżonek spadkodawcy będzie uprawniony do największej części majątku spadkodawcy. Następnie dzieci spadkodawcy będą miały prawo do następnej co do wielkości części majątku zmarłego. Wreszcie wnuki, rodzeństwo, rodzice lub inni członkowie rodziny zmarłego mogą być uprawnieni do mniejszej części spadku. Jeżeli zmarły nie ma rodziny i nie wierzył w testament ustanawiający inną osobę spadkobiercą swojego majątku, majątek zmarłego może przejść na rzecz państwa i kancelaria sprawy spadkowe będzie musiała to potwierdzić. Należy zauważyć, że prawa każdego kraju różnią się w odniesieniu do beztestamentu. Dlatego ważne jest, aby zbadać prawa dotyczące intestacji i dziedziczenia, jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której możesz otrzymywać spadek. Jest to szczególnie ważne, jeśli otrzymasz pismo od adwokata reprezentującego inną stronę dziedziczoną, która usiłuje nakłonić Cię do zrzeczenia się praw do spadku. Jakimi rodzajami spraw zajmują się prawnicy zajmujący się spadkiem? Prawnicy zajmujący się spadkiem zajmują się różnymi kwestiami prawnymi. Przede wszystkim prawnik spadkowy którego zatrudnia kancelaria sprawy spadkowe będzie przedstawicielem osoby, która go zatrudnia, a która może otrzymać spadek. Pierwszą rzeczą, jaką zrobi prawnik ds. spadków, jest ustalenie, czy osoba, która się z nim konsultuje, ma prawo do dziedziczenia zgodnie z prawem spadkowym dla tego stanu rzeczy. Następnie pełnomocnik określi wysokość spadku, jaki może otrzymać osoba fizyczna. Czyniąc to, prawnik ds. spadków może skontaktować się z różnymi członkami rodziny, którzy mogą być uprawnieni do dziedziczenia na mocy prawa odziedziczenia testamentu. Jednak zazwyczaj prawnik ds. spadków najpierw wniesie powództwo do spadku w sądzie spadkowym w swojej lokalnej jurysdykcji. Po rozpoczęciu procesu spadkowego niektóre sądy mogą ustanowić pełnomocnika procesowego. Pełnomocnik procesowy byłby wówczas odpowiedzialny za zbadanie i skontaktowanie się ze wszystkimi stronami uprawnionymi do otrzymania spadku na podstawie prawa oraz za złożenie w sądzie raportu o tym, które strony występują z roszczeniem spadkowym i jaką rolę w tym pełni kancelaria sprawy spadkowe. W wielu przypadkach członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać spadek, mogą uzgodnić, którzy członkowie rodziny powinni otrzymać spadek. W takich przypadkach kancelaria sprawy spadkowe sporządzałby następnie zrzeczenia się dla pozostałych przy życiu członków rodziny, którzy chcą zrzec się prawa do dziedziczenia. Na przykład, jeśli dana osoba zmarła i pozostawiła żyjącego małżonka, pozostałe przy życiu dzieci zmarłego mogą chcieć zrzec się prawa do swojej części spadku, aby pozostawić rodzicowi cały majątek małżonka. Prawnicy zajmujący się spadkiem zajmują się również sporządzaniem wszelkich niezbędnych dokumentów prawnych i reprezentowaniem klienta przed sądem podczas procesu spadkowego. Czy prawa spadkowe są złożone? Jak wspomniano powyżej, prawa spadkowe różnią się w zależności od tego, co obowiązuje w danym kraju. Co więcej, przepisy dotyczące dziedziczenia będą miały wpływ również, jeśli państwo jest majątkiem wspólnotowym. W stanach majątkowych pozostający przy życiu małżonek ma prawo do połowy majątku małżeńskiego. Zazwyczaj współmałżonek pozostający przy życiu może zdecydować się na otrzymanie udziału w spadku po zmarłym na mocy prawa odziedziczonego po zmarłym lub na mocy prawa stanu majątkowego. Co więcej, każda kancelaria sprawy spadkowe wie, że istnieją inne narzędzia planowania spadkowego, z których może skorzystać osoba fizyczna, inne niż sporządzenie testamentu, które mogą mieć wpływ na majątek, który może być uchwalony przez prawo dziedziczenia. Na przykład osoba fizyczna może oddać majątek przed śmiercią lub może utworzyć dokument i umieścić w nim to, co stanowiłoby własność jej majątku, na rzecz innej osoby. Ponadto inne przepisy mogą mieć wpływ na prawa spadkowe, takie jak emerytury wojskowe lub renty rodzinne, umowy ubezpieczenia na życie i plany emerytalne pracowników. Jak może pomóc kancelaria sprawy spadkowe? Jeśli uważasz, że możesz podlegać dziedziczeniu, w Twoim najlepszym interesie jest skontaktowanie się z dobrze wykwalifikowaną osobą. Doświadczony prawnik ds. spadków może pomóc w ustaleniu części spadku. Co więcej, w razie potrzeby adwokat będzie mógł również reprezentować Twoje interesy w sądzie. Jeśli czytasz konwencjonalne porady dla wykonawców testamentu, pierwszym krokiem jest zwykle „zatrudnij prawnika”. I możesz równie dobrze zdecydować, gdy likwidujesz majątek, że potrzebujesz porady prawnej od doświadczonego prawnika, który zna zarówno prawo krajowe, jak i sposób działania lokalnego sądu spadkowego. Jednak nie wszyscy wykonawcy testamentu muszą przekazać postępowanie w sądzie spadkowym prawnikowi lub nawet zatrudnić prawnika w celu uzyskania ograniczonej porady. Jeśli majątek, którym się zajmujesz, nie zawiera niezwykłych aktywów i nie jest zbyt duży, możesz sobie poradzić bez pomocy prawnika. Aby ustalić, czy możesz być w stanie zrobić to sam, zadaj sobie poniższe pytania. (Jeśli nie znasz odpowiedzi, zapytaj prawnika – zanim zgodzisz się zatrudnić prawnika, który zajmie się sprawami za Ciebie). Im więcej pytań odpowiesz twierdząco, tym większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się zakończyć temat bez profesjonalisty po twojej stronie. Czy majątek zmarłego może zostać przeniesiony poza spadkiem? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, ile (jeśli w ogóle) planowania spadkowego zrobiła osoba zmarła przed śmiercią. W idealnym przypadku wszystkie aktywa można przenieść na nowych właścicieli bez sądu spadkowego. Niektóre typowe przykłady aktywów, które nie muszą przechodzić przez testament, to aktywa przechowywane we wspólnym najmie, majątku wspólnoty ocalałych lub dzierżawie przez całość. Aktywa utrzymywane w żywym funduszu powierniczym również mogą ominąć testament. Spadki są również niepotrzebne w przypadku aktywów, na które zmarła osoba wskazała beneficjenta – na przykład konta emerytalne lub polisa na życie. Jeśli nie jest to jasno określone, kancelaria sprawy spadkowe zdecydowanie może się przydać. Czy majątek kwalifikuje się do prostych procedur małego majątku? Najlepiej, jeśli w ogóle nie jest wymagany żaden testament, ale jeśli nie jest to możliwe, dowiedz się, czy majątek może zastosować procedury dotyczące małych nieruchomości. W większości krajów obejmują one całkowicie pozasądowy proces, który wymaga przedstawienia prostego oświadczenia pod przysięgą osobie lub instytucji posiadającej aktywa. Każdy kraj ma swoje własne zasady, zgodnie z którymi majątki mogą stosować prostsze procedury. Ale w wielu miejscach, nawet majątki, które są dość duże – nie licząc spadków zasoby — mogą korzystać z prostszych procesów. Czy członkowie rodziny dogadują się? Jeśli członek rodziny narzeka na pozew o majątek, natychmiast porozmawiaj z prawnikiem. Sprawy spadkowe rozrywają rodziny i mogą w ten sposób spowodować utratę dużej ilości pieniędzy z majątku. Taka kancelaria sprawy spadkowe może być w stanie pomóc ci uniknąć batalii sądowej. Jeśli testament jest konieczny, czy proces spadkowy w twoim stanie jest stosunkowo prosty? Jeśli kraj, w którym zmarła osoba mieszkała, przyjął zestaw praw zwany jednolitym kodeksem spadkowym, test spadkowy powinien być dość prosty. W ten sposób większość spadków jest prowadzona przy minimalnym nadzorze sądowym. Czy nieruchomość zawiera tylko wspólne aktywa, takie jak dom, rachunki bankowe lub maklerskie, pojazdy i artykuły gospodarstwa domowego? Sprawy stają się znacznie bardziej skomplikowane, gdy nieruchomość obejmuje firmę, nieruchomość komercyjną lub jakikolwiek inny majątek, który wymaga specjalnej ciągłej obsługi. Prawdopodobnie będziesz chciał skonsultować się z ekspertami, jeśli potrzebujesz zarządzać, oceniać lub sprzedawać firmę - te prace nie są dla amatorów i kancelaria sprawy spadkowe może się okazać niezbędna. Czy w majątku jest wystarczająco dużo pieniędzy na spłatę długów? Jeśli jest wystarczająco dużo pieniędzy na spłatę uzasadnionych długów (na przykład ostatecznego podatku dochodowego, kosztów ostatniej choroby i kosztów pogrzebu), a część pozostaje dla beneficjentów na mocy testamentu lub prawa krajowego, nie będziesz musiał zastanawiać się, które długi płacić. Jeśli jednak wstępne dochodzenie wykaże, że w majątku może nie być wystarczająco dużo pieniędzy na spłatę długów i podatków, nie płać żadnych rachunków przed zasięgnięciem porady prawnej. Prawo daje niektórym wierzycielom pierwszeństwo przed innymi. Czy majątek jest zbyt mały, aby był winien podatek od nieruchomości? To wszystko musi być wzięte pod uwagę, zanim ostatecznie zdecydujesz, czy kancelaria sprawy spadkowe jest Ci potrzebna, a jeśli tak – to dokładnie w jakim zakresie. W innych przypadkach jest szansa, że sobie z tym dobrze poradzisz sam, ale jak widzisz nie jest to takie łatwe do określenia.