Zadzwoń do naszej Kancelarii

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno przed organem administracyjnym jak i przed sądami administracyjnymi (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postępowania te obejmują odpowiednio sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.