Zadzwoń do naszej Kancelarii

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Jeżeli nastapiła utrata płynności finansowej lub istnieje uzasadnione przekonanie, że wkrótce to nastąpi, jest to wystarczający sygnał nie tylko nadchodzących problemów finansowych ale także tego, że warto, a wręcz należy podjąć stosowne działanie. Ze statystyk prowadzonych w obszarze tej dyscypliny prawa wynika, iż wiele osób fizycznych czy przedsiębiorców w początkowej fazie niewypłacalności wybiera działanie bagatelizujące i wypierające co do powstałego problemu, czy też działanie polegające na próbach unikania konsekwencji prawnych, w rezultacie czego doprowadzjąc do jeszcze większego pogłębienia tychże konsekwencji prawnych, w tym w szczególności prowadzonych egzekucji komorniczych i administracyjnych, a oddalając sie tym samym od powrotu do normalnego funkcjonowania w ramach obrotu gospodarczego. Słowo upadłość powszechnie ma pejoratywny wydźwiek i może powodować negatywne skojarzenia, jednakże w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie, to sposób na skuteczne zakończenie problemu niewypłacalności, a w przypadku upadłości konsumenckiej, jest to forma na rozpoczęcie nowego życia bez długów i zobowiązań i to bez względu na posiadany majątek, czy możliwość pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku upadłosci konsumenckiej, możemy mówić o formie pewnego "dobrodziejstwa" ustawodawcy kosztem niezaspokojonych wierzycieli, przy czym może mieć to miejsce nie częściej niż raz na dziesięc lat. Jeżeli mimo wszytko utrata płynności finansowej nie ma charakteru trwałego i istnieje szansa spłatę zaległych zobowiązań, to w takim przypadku warto rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne, zwłaszcza w sytuacji posiadania majątku, bądź prowadzenia zorganizowanego przedsiębiorstwa. Tak czy inaczej, decyzja co do działania we własnej sprawie, zawsze należy do Klienta, zaś upływ czasu w tego typu sprawach, zazwyczaj działa na jego niekorzyść.